NE Vaderovi

Příběhy a povídky uživatelů fóra zaměřené na tématiku Star Wars, předveďte svou fantazii i vy !

Moderátor: Moderátoři

NE Vaderovi

Příspěvekod Jordi Linx » 06.7.2010 20:20:53

NE Vaderovi

Lord Vader si nechal nastoupit před sebe celou jednotku stormtrooperů v hangárů a nyní před nimi přecházel ve svém naleštěném černém brnění. To vše samozřejmě doprovázelo jeho hluboké pravidelné oddechování, znak, jenž ho provází vždy a všude. Zastavil se před jedním ze stormtrooperů, který byl o něco vyšší než ostatní a neměl na sobě helmu.
"Poručíku Linxi, kde máte svoji helmu !" pronesl hrozivě Vader.
"Na ubikaci pane, při hlášení o nástup jsem neměl čas pro ni zajít," odvětil klidně poručík Linx.
"Okamžitě si pro ni zajdete !" štěkl nahlas Vader.
"Ne, pane," odpověděl klidně poručík Linx.
"Co prosím !!" zakuckal se Vader.
"Kdybych nyní odešel, tak bych porušil předpisy, pane," vysvětlil poručík Linx.
"... echm, chrch ... balancujete na hraně poručíku !" zahrozil Vader.
"Ne, pane. Držím se předpisů," bránil se poručík.
"Já takové předpisy nenařídil !" začal se vztekat Vader.
"Ne, vy jste je napsal.Je to v předpisové knize," zakroutil hlavou poručík Linx.
"Cože ! To není pravda ! O tom bych něco věděl !" zuřil Vader a zvednul výhružně ruku.
"Za to půjdete v první linii válčit proti Rebelům !" začal vyhrožovat a stormtroopeři okolo poručíka trochu odstoupili, aby je náhodou Vader nechytil do svého škrtícího stisku.
"Ne, pane," odmítnul poručík.
"Cože ?! Vy si ze mě snad děláte srandu !" vyštěkl Vader a div, že mu blesky nesršely z očí.
"Imperiální pojistka pro stormtroopery nezahrnuje zranění či smrt při střetu s rebely, protože se nepočítají jako občané Impéria. To už bude lepší nechat se zabít od vás, za to je speciální příplatek," odpověděl poručík Linx a Vader chvilku rozdýchával, co právě mohl slyšet.
"To, to ... to je neslýchané ! Jak za mě může být bonus !" začal se vztekat Vader ale jeho vztek mířil někam jinam.
"Větší bonus už je jenom pro dobrovolníky na testování prototypu TIE, i za smrt Císařem je menší bonus, či pilotáž běžného TIE a když vezmeme v potaz, že nemají prakticky žádné štíty a s množstvím bordelu všude ve vesmíru ..." pokračoval poručík Linx.
"Co, co, cože ! Kdo tohle vymyslel ! To je neslýchaná drzost ! Poručíku Linxi, když mi přivedete zástupce té pojišťovací společnosti, tak vás povýším na kapitána ! Všichni rozchod !" vyštěknul Vader a zuřivě odkráčel z hangáru. Poručík Linx okamžitě vyrazil k turbovýtahu.
"Kam běžíš ?" zeptal se ho kolega stormtrooper.
"Pro helmu, za chvilku nás svolá znova a řekne nám o tom úkolu, co nám chtěl už teď," odpověděl poručík, než zmizel v turbovýtahu.
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
 
Příspěvky: 6611
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos

Příspěvekod Jordi Linx » 11.8.2010 21:40:45

NE Vaderovi II.

Na můstku destruktoru třídy Imperial, známého pod názvem Exactor, dominantně stála vysoká postava muže v černém brnění. Lord Darth Vader s nechutí sledoval, jak kapitán jeho vlajkové lodi nechává prchnout corelliánskou korvetu, na jejíž palubě by se měl nacházet Jediský uprchlík. Kapitán sleduje totéž, a když korveta zmizí v hyperprostoru, tak se s polknutím otočí k lordu Vaderovi a s mírným prosíkem se mu ukloní.
"Je mi to moc líto, můj pane. Slibuji, že se to nebude opakovat," pronesl s těžkým hlasem a věděl, že mluví pravdu. Nastalo pět vteřin ticha, takového ticha, že by jste slyšely i hřebík na přídi této masivní lodi dopadnout.
"Máte pravdu kapitáne, nebude," potvrdil domněnku svého kapitána lord Vader a uchopil jej pod krkem, aby jeho mrtvolu po minutce škrcení odhodil na své oblíbené místo. Hezky do rohu po své pravici, na panel záložního obvodu pro subprostorovou komunikaci. Z nějakého důvodu tenhle konkrétní panel neměl rád a právě proto jej bombardoval mrtvými kapitány. Tento měsíc již třetím.
"Majore Linxi, povyšuji vás tímto na kapitána, ujměte se prosím své funkce," přerušil další následovnou chvilku ticha Darth Vader.
"Je mi líto, ale ne, pane," odpověděl major Linx a již odcházející Vader se zastavil. Pomalým a naštvaným krokem se otočil směrem k majoru Linxovi, který byl u jednoho z vrchních ovládacích pultů.
"Můžete mi zopakovat, co jste říkal, majore ?" zeptal se táhlým temným basem lord Vader.
"Že nemohu přijmout vaši nabídku, pane," odpověděl pevným a jistým tónem major, který se v pozoru otočil směrem k lordu Vaderovi.
"To byl rozkaz, ne žádná nabídka !" zaburácel lord Vader, ale major Linx stál stále pevně na nohou.
"Nesouhlasím pane, dle regulí nejsem povinen přijmout povýšení," odpoví major Linx a nebojácně stojí před pohledem lorda Vadera, který začne zatínat své pěsti.
"Jakých regulí ?! Nic takového jsem neschválil !" vyštěkl, div se následně neudusil.
"Vy ne, Císař pane," odvětil major a Vader zadržel touhu rozmáznout majora o nejbližší stěnu.
"A vás snad neláká vidina povýšení na kapitána mé vlajkové lodi ?!" změní Vader rychle směr hovoru, jen co polkne par nadávek na svého mistra.
"Není to z neúcty k vám pane, jde o osobní důvody," odpoví major, ale Vader se nezdá být spokojený s odpovědí.
"Jaké důvody můžou bránit imperiálnímu důstojníkovi touze bojovat za stabilitu a mír Impéria ?" oboří se na něj opět lord Vader.
"Má žena čeká prvního syna a rád bych jej viděl vyrůstat a ne neustále hlídkovat po rebelech světelné roky od Coruscantu, pane. A pak ..." odpoví major Linx a trochu se odmlčí.
"Pak ?" pobízel ho Vader a nervózně začal poklepávat nohou na zem, až se ozývaly dunivé zvuky.
"Jsou tu jisté zmínky, že máte ... potíže s kontrolou vzteku, pane," polkne major a div, že Vaderovi nevypadnou jeho oční krytky na helmě.
"Já že mám problémy s kontrolou vzteku ! Já ! Jak jste na to přišel !" začal se vztekat Vader a major pocítil divné šimrání na krku.
"Ehm, zmínil to lodní psychiatr, pane," odpověděl major a tlak ustal.
"Majore Linxi, povyšuji vás na plukovníka, majore Tacho, povyšuji vás na kapitána. Nyní mě omluvte, mám sezení u psychiatra," rozhodl rychle lord Vader a chvatně odešel.
"To ti teda děkuju, ještě, že jsem uzavřel novou pojistku," povzdechl si major Tacho.
"Příště si rozmyslíš s psychiatrem mi dlužit kredity, ale nyní mě omluvte, kapitáne. Jdu informovat svou ženu, že si budeme moct dovolit ten nový dům," pousmál se major Linx a odešel z místnosti.
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
 
Příspěvky: 6611
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos

Příspěvekod Jordi Linx » 07.1.2012 21:25:35

NE Vaderovi III.

Posádka hvězdného destroyeru třídy Imperial Destructor byla pečlivě seřazena v hangáru a všichni pečlivě sledovali, jak se od turbovýtahu blížila postava v černém brnění. Jeho dunivý krok se rozléhal tichým hangárem a byl doprovázený klasickým oddechováním. Lord Vader předkráčel až před řadu stormtrooperů doplněných o důstojníky a odchrchlal si. Nikdo z přítomných netušil, oč se může jednat, ale rozhodně nevěstilo nic dobrého, že si samotný Darth Vader nechal nastoupit posádku celého destroyeru. A hlavně si nikdo nechtěl domýšlet, co by se stalo, kdyby se někdo dostatečně pitomý pro útok na imperiální plavidlo o něco podobné pokusil.
"Posádko Destructoru, předstupuji před vás s žádosti od samotného Císaře," zahájil lord Vader svůj proslov a několik jedinců si nedolilo drobné zašuškání. To však rychle opadlo, když si lord Vader znova zachrchlal, aby nastolil pořádek.
"Během posledního roku došlo k dalšímu nárůstu naší skvělé flotily a totéž se plánuje i něco extra pro ten nadcházející. Jenomže účet na Coruscantu udělali několik chyb a byly špatně přerozděleny finance na budování armády. Císař vás tedy žádá o dotace z vašich osobních účtů, aby mohl program rozšiřování Imperiální flotily pokračovat ve stávajícím tempu," přednesl lord Vader svůj požadavek a notně zachrchlal, div že chvilku málem nestál rovně. Hangárem se mezitím rozlehl notný šum, jak někteří cítili potřebu se o tom poradit s okolními kolegy. Lord Vader vybídl svého asistenta s datapadem, aby předstoupil před kapitána lodi.
"Věnuji svůj měsíční plat, za Císaře!" udeřil se do hrudi hrdě a Vaderův asistent postoupil dále.
"Přispěji polovinou svého platu po následující tři měsíce," rozhodl se kapitána trumfnout jeho zástupce a kapitán měl co dělat, aby k němu nevrhnul nenávistný pohled. Asistent takhle postupoval dál a každý něco přispíval, než se zastavil před mladým důstojníkem v hodnosti majora.
"Je mi líto, ale nehodlám přispět," odvětil major a dosavadní šuškání utichlo. Pohledy všech nyní střídavě ulpívaly na lordu Vaderovi a majoru Linxovi, který se ani nepohnul. Několik přítomných mělo navíc nutkání se poškrábat na krku. Lord Vader udělal několik kroků vpřed a podíval se na majora.
"Prosím?" zeptal se hromovým hlasem a postavy okolo majora se nenápadně posouvali směrem pryč.
"Nehodlám nijak dodatečně přispět na další rozvoj imperiální flotily, pane," zopakoval svou odpověď major Linx. Následovalo několik vteřin ticha.
"Proč?" zeptal se nečekaně lord Vader, zatímco někteří už očekávali soutěž v chytání co nejvíce dechu do plic, kdy je tím škodičem chytání ocelová pěst lorda Vadera.
"Lorde, se vší úctou, Císař si už tak strhává z našich platů nehorázná procenta na další rozvoj flotily. Celých deset procent našich platů je odváděno tímto účelem již poslední rok. Rok předtím to bylo pět procent a předtím nic. Navíc se ke mně doneslo, že to má být znova navýšeno o dalších pět procent," hájil si major Linx svůj názor. Darth Vader tiše, tedy jak mu to jeho respirátor dovoloval, oddechoval a zvažoval další postup. V hangáru bylo takové ticho, tedy mimo pravidelného strojového oddechování, že byste slyšely rebelskou loď schovávající se za planetou.
"Odkud jste to slyšel, majore?" zeptal se Vader.
"Ehm, mám známého v rozvědce, pane," odpověděl trochu zdráhavě major Linx. Vader se od něho otočil ke svému asistentovi a vybídl ho, aby pokračoval ve výběru u dalšího člena posádky. Nakonec se znovu otočil k majorovi a chvilku se na něj díval.
"Následujte mně, majore," rozkázal lord Vader a major Linx už za ním vyrazil. Slyšel za sebou už jenom tiché: "Bylo mi ctí s tebou sloužit."

Pokoj připravený pro lorda Vadera byl upraven jeho potřebám a skoro vše zde naznačovalo jeho temnotu. Major seděl u konferenčního stolku se sklenkou whisky, zatímco lord Vader zamyšleně hleděl skrz průzor do okolního vesmíru.
"Majore, chápu vaše znepokojení nad tím, kam míří takový počet kreditů. Ale podle vašeho záznamu byste mohl mít nejvyšší možnou prověrku. Pravdou je, že císař staví novou superzbraň gargantuovských rozměrů a to potřebuje notné financování," prozradil lord Vader existenci něčeho velkého.
"Se vší úctou, lorde, ale je to blbost. Jestli jsem vás dobře pochopil, tak to bude obrovské, což znamená velkou posádku, nesmírnou velikost, nejspíš nějaké ohromné dělo potřebující ohromné množství energie a to všechno nejspíš v jedné velké kouli. Ale tohle potřebujeme proti komu? Bandě špinavých rebelů? Jenom to bude lákat jako velký ohromný terč pro bandu nadšených rebelů. A vzhledem k velikosti té věci bych se nedivil, kdyby tam byla nějaká malá pitomá mezera, na kterou by nějaký klikař narazil," zhodnotil major novou informaci a připojil i svůj názor na to, jak by to celé mohlo dopadnout.
"Hmm," zachrchlal pouze lord Vader stále zamyšleně hledíc ven.
"Navíc to znevažuje zbytek flotily. Proč potřebujeme takovouhle zbraň? Protože je naše imperiální flotila tak neschopná porazit nepřítele běžnou flotilu? Protože naše pěchota nedokáže dobýt vzpouzející se planetu? A navíc, než ta věc někam dorazí, tak rebelové mezitím obletí tři planety. A vzhledem k velikosti konstrukce na tom nejspíš budou pracovat nějací nepřátelé impéria a ti budou určitě motivováni k tomu, aby pracovali pro dobro císaře," dodal ještě major Linx a upil ze své whisky.
"Zapomněl jste ještě jednu věc, majore. Znevažuje to mou osobu. Je snad všemi obávaný Darth Vader již natolik slabý, aby jej musela zastoupit taková obludnost? Kde jste byl, když se tohle probíralo s Tarkinem a dalšími?" zalamentoval Vader a vztekl odhodil nějakou náhodnou vázu na obraz Císaře.
"Předpokládám, že jsem plnil nějaké formuláře pro Imperiální byrokratický úřad, nebo vyplňoval povolení pro stíhání rebelské buňky. Můj kontakt mi navíc prozradil, že mají nabírat další nové byrokraty," povzdechl si major a vyprázdnil sklenku až do dna.
"Jste si tím jistý?" otočil se k němu Vader, i když se dalo těžko říci, jestli byl překvapený, naštvaný, nebo třeba veselý.
"Bohužel," potvrdil major svou informaci.
"Néééééééééééééééééééééééééé," zahřměl Vader a vše v pokoji začalo létat všude kolem, až se major schoval za křeslo do doby, než zmizelo kdesi v protější straně. Opatrně se doplížil se dveřím a s obavou o duševní zdraví lorda Vadera na něj pohlédl.
"Radši vás nechám o samotě, lorde," dodal ještě a s úlevným výdechem zmizel do bezpečí okolních prostor lodi.
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
 
Příspěvky: 6611
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos


Zpět na StarWars příběhy a povídky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků