Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Zde se odehrávají mise postav pod vedením moderátora.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Uživatelský avatar
Phate
Mistr Moderátor
Mistr Moderátor
Příspěvky: 970
Registrován: 28.12.2012 20:08:27
Bydliště: Coruscant
Korea North

Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Phate »

Úvod - 25 BBY
Pod svícnem je největší tma

Vracejíc se z mise na Felidoris jsi ve své stříbrno-bronzové deltě letěl vstříc hlavní planetě Galaktické republiky. Chyběly ti už jen konečné úpravy hlášení pro Radu, když jsi spatřil Chrám a jeho pět věží, které ozařoval západ slunce rudou září. V tak chaotickém světě působil jako studnice klidu a míru.


Chrám Jediů, tvé ubikace:

Hlášení bylo odevzdáno a budoucnost Felidoris již nebyla v tvých rukou. Rada tě tohoto úkolu zbavila, aby tě pověřila jiným, dle jejich slov důležitějším. Byly to však již čtyři dny od tvého návratu do Chrámu a Rada si tě prozatím nezavolala. Během těch pár dní jsi se pozdravil s několika přáteli, vyměnili jste si zážitky z misí, zkušenosti a poznatky. Notnou dávku času jsi také věnoval meditaci a tréninku. Ani jednoho nebylo nikdy dost a kde se takovým věcem věnovat, když ne v Chrámu.

V tento moment jsi byl ve svém pokoji, spartánsky zařízeném a věnoval se studiu posledních zpráv na HoloNetu. V galaxii se toho dělo tolik, že obsáhnout všechno nebylo v ničí moci. Mohl jsi však vyhledat zprávy o konfliktech, které nejspíš bude Řád muset v následujících dnech řešit. Následovala vydatná večeře a další krátký trénink s jedním z bojových instruktorů.

Další den uběhl jako voda, když tě při ranní meditaci vyrušila zpráva od Rady. Konečně jsi se měl dozvěděl zadání dalšího úkolu.
Bez prodlení jsi se vydal do středové věže, ve které Rada sídlila. Chvíli trvalo, než jsi se dostal na řadu. Před tebou měli slyšení jeden zabracký mistr se svou twi'leckou padawankou. Jméno ani jednoho jsi si nepamatoval, byť jsi je několikrát viděl.
Cestou ven se ti oba poklonili a beze slova zmizeli v turbovýtahu.

Síň Rady byla zalita ranním světlem. Polovina křesel byla prázdná a neseděli na nich ani holografičtí mistři. Ostatní přítomni na tebe hleděli a vyčkávali, dokud se mistr Windu neujal slova.
"Doufáme, že jsi si stihl aspoň trochu odpočinout, mladý Kehliane a nabral trochu sil? Budeš je v následujících letech potřebovat." na rtech se mu rozehrál úsměv, který jsi měl velice brzy pochopit.
“There’s no blade as keen as surprise.”


Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 656
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Merthor »

Coruscant, Chrám Jediů

Ačkoliv věže chrámu spatřím snad po sto dvacáté, známý pohled zas a znovu doprovází pocit úlevy. Pokaždé mi připomene propastný rozdíl mezi Chrámem na Coruscantu a místy jako je Felidoris. Felidoris za současného stavu není dvakrát povzbudivé místo. Tamní hlad, kriminalitu a nemoci, jediný Jedi nevyřeší. Daleko spíše by bylo třeba pozornosti na příslušných vyšších místech. Naneštěstí podobně běžné i mnohem číhavější problémy přesahují hranice několika málo světů. Coruscant má přirozeně v nižších patrech své vlastní problémy i o místech hluboko pod Chrámem se taky říká ledacos. Ale ať traduje cokoliv, za zdmi Chrámu na Coruscantu se starosti snáze odkládají. Celým generacím Jediů byl Chrám jediným pevným bodem, symbolem jistoty, bezpečí.

Kromě prostoru pro trénink s meditací prospívá důkladnějšímu odpočinku pravidelný denní režim. Během čtyř dní strávených v chrámu se snažím svůj čas rozvrhnout co nejúčelněji, abych dohnal, co se na rušnějších misích nestihne. Na delší spánek, pravidelnou meditaci, či trochu posilování mimo chrám není kolikrát pro samé běhání vůbec čas.

Pokud jde o nové instrukce od Rady, nezbývá než čekat. Jedi se musí umět vyrovnat s lehkým napětím nejistého zítřka. Je sice zvláštní, že mise důležitější, než ta na Felidors nespěchá, nicméně se nesnažím uzavírat sázky, jaké jsou úmysly Mistrů. Až se vyřeší nejnaléhavější záležitosti, Rada si mě sama vyžádá. Já zatím mohu nerušeně regenerovat.
Čekání před síní Rady si krátím opakováním zprávy z Felidoris, kdyby k ní byly jakékoliv dotazy. Jakmile se otevřou dveře, vyměním si s odchozími zdravící kývnutí hlavou. Vzápětí úklonu opakuji před přítomnými členy Rady.

Úvodní otázka mistr Windu podtrhuje příznivé přijetí. Mistr Windu umí být daleko vážnější. Troufnu si odhadnout, že nemá samé špatné zprávy, i když jeho starost o můj odpočinek není bezdůvodná. Mám lehké podezření, zda zase nebude řeč o misi s diplomatickým pozadím. Podobný ožehavý brambor se v kouzelném pytlíku reality snadno najde.
„Ovšem mistře Windu. Na odpočinek jsem měl dostatek času,“ potvrdím připravenost převzít zadání dalšího úkolu. Ostatně připravený musím být v každém případě.
Druhá vyřčená věta zní o trochu záhadněji. Nemám ponětí, proč Mistr Windu mluví o následujících letech, pokud nemá na mysli svědomitost přípavy. Převážná většina misí má přechodnou povahu a watchmeni spjatí se stálým posláním jsou aktuálně spíše výjimkou.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
Phate
Mistr Moderátor
Mistr Moderátor
Příspěvky: 970
Registrován: 28.12.2012 20:08:27
Bydliště: Coruscant
Korea North

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Phate »

Chrám Jediů, síň Rady:

"Nový úkol pro tebe máme. ozval se mistr Yoda, zapadlý ve svém malém křesílku. Nálada v místnosti byla uvolněná, ale v Síle bylo cítit jisté napětí a pocit nutnosti. Ani jedno nešlo moc dohromady, ale taková už byla doba. I s dobrou náladu tu vždycky bylo něco naléhavého, co nesneslo odkladu.

"Na Felidoris dobře vedl jsi si. Proto rozhodli jsme se, větší odpovědnost svěřit ti, mladý Agmetere." uznání od velmistra Řádu nikdy nemohla znamenat nic špatného, ale při zmínce o odpovědnosti jsi se trošku napřímil obezřetností.
"Jak říká mistr Yoda. Vedl jsi si dobře a původně jsme pro tebe měli jinou misi, ale události tomu chtěly jinak." slovo si vzal opět mistr Windu.

"Rada se rozhodla přidělit ti učně." pokračoval a chvíli se odmlčel, abys mohl tuto informaci vstřebat. Bylo nevídané, aby Rada padawany přidělovala a ke všemu někomu tak mladému, jako jsi byl ty, ale jak to tak vypadalo, tohle byla přesně ta situace.
"Tvým padawanem bude mladý Arcann Valko. Valko byl padawanem mistra Berrny, která byla naneštěstí před třemi dny zabita zde na Coruscantu." sdělil ti v podstatě důvod, proč došlo k přidělení. Sílou se nesla ozvěna smutku nad ztrátou člena Řádu.
"Než budeme pokračovat, troufáš si na vedení vlastního učně, Kehliane?" naléhavost z hlasu mistra Windua byla přímo hmatatelná. Ohledně této situace byla spousta neznámých a Rada potřebovala ujištění, že budeš schopen tento nelehký úkol zvládnout.
“There’s no blade as keen as surprise.”


Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 656
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Merthor »

Chrám Jediů, síň Rady:

Dokud mistr Windu přímo nevysloví důvod předvolání, ve snu by mě nenapadlo, k čemu se schyluje. Odlišnosti od zadávání každého jiného úkolu spočívají v nenápadných náznacích. Přesto mě cosi nabádá, abych i v místnosti Rady udržel oči dokořán. Na Felidoris jsem jako obvykle plnil svoji povinnost. Mají-li mistři názor, že si uznání za splněný úkol zasloužím, nehodlám je přesvědčovat o opaku. Není zodpovědnost, jako zodpovědnost v obecné rovině se ručení za přijaté závazky nevzdávám. Přidělení padawana už se však za drobný náznak považovat nedá.

Učně padawana? To Rada vážně ještě nedočerpala limit na překvapivá oznámení? proletí mi hlavou. Výstižnější otázka by zněla, nnakolik jsem připraven vyslechnout oznámené rozhodnutí. Slova mistra Windu mě na moment vyvádějí z konceptu. Dosud jsem se učil od jiných, ode dneška by se tedy měla karta obrátit. Měl bych cvičit někoho, kdo je jen o kousek mladší, než já. Teoreticky se můžu cítit hrdě. Možné je všechno, Rada o mě musí mít vysoké mínění a někteří padawani mohou mít i dobré nápady. Z praktického hlediska je výchova a vzdělávání skutečně velká zodpovědnost, s níž si není radno zahrávat. Těžko říct, kolik lepších, zkušenějších Jediů by bylo ochotných výuku padawana převzít.

Událost vedoucí úvah o přidělení nového mistra mě přiměje sklopit pohled k mozajkovité podlaze přes výma nohama. Každého Jedie, jehož jméno je vepsáno na zeď Chrámu je škoda. Splynutí se Sílou, byť je důstojné a často se mu nedá zabránit, bych rozhodně nikomu nepřál.

„Zatím jsem o tom nepřemýšlel,“ připustím po pravdě. V souladu s obvyklým postupem jsem tuhle otázku odložil na později. Tvrzení, že už jsem si padawana vytipoval, by mi Rada prostě nespolkla.
„Ale pokud je vůlí Rady, abych se pokračování výcviku Arcanna Valka ujal, udělám maximum proto, abych projevenou důvěru nezklamal,“ Objasním ihned po sém chvilkovém zaváhání Jinými slovy, nepočítal jsem s tím, nikdo mě na to nemohl připravit, nicméně kolena se mi strachy nerozklepou.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
Phate
Mistr Moderátor
Mistr Moderátor
Příspěvky: 970
Registrován: 28.12.2012 20:08:27
Bydliště: Coruscant
Korea North

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Phate »

Chrám Jediů, síň Rady:

Mistři pokývali hlavami na znamení souhlasu a nejspíš i toho, že neočekávali odmítnutí. Že jsi nad takovou eventualitou ještě ani nepřemýšlel nebylo vzhledem k tvému věku nic překvapivého, ale Rada věřila, že si s tím poradíš s grácií tobě vlastní a otázka mistra Windu byla spíše položena proto, aby ti dala trochu prostoru to všechno vstřebat.

"Neočekáváme od tebe nic menšího, mistr Windu ti věnoval jeden ze svých velice vzácných úsměvů. "Avšak celé je to trochu zamotanější. Jak už bylo řečeno, padawan přišel o svého mistra. A my přišli o padawana. Nevíme, kde se v současné době na planetě nachází." pokračoval trochu znepokojivým objasněním situace. Takže jsi byl v situaci, kdy jsi měl, ale vlastně neměl padawana.

"Mistr Berrna byla se svým učedníkem na misi za účelem vypátrání menší buňky dovážející na planetu koření. Poslední zprávu, kterou jsme od nich obdrželi byla, že navázali kontakt s někým jménam Vadu v klubu Sarlaccova jáma, který se nachází v nižších patrech sektoru 35. Dva dny na to přišla další zpráva od padawana Valko, že je mistr Berrna po smrti a on, že je v nebezpečí." ujal se slova mistr Tiin. "To bylo před šesti hodinami. Vyslali jsme do klubu několik jednotek policie, ale klub je v tuto hodinu zavřený a nepodařilo se jim nic zjistit." dokončil sled posledních událostí a odmlčel se. Tady jsi vcházel do příběhu ty. Tvé jmenování mistrem učedníka bylo tedy velice rychlé a nejspíš ne úplně promyšlené. Alespoň se to tak mohlo zdát.

"Je potřeba, aby jsi se dostal k onomu Vaduovi a našel svého mladého učedníka. Pokud máš nějaké otázky, nyní je vhodná chvíle." slovo si vzal opět mistr Windu. Bylo poměrně brzo a takový klub neotvírá dokud není slunce nad obzorem, ale i tak zde byl čas proti tobě.
“There’s no blade as keen as surprise.”


Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 656
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Merthor »

Chrám Jediů, síň Rady:

Takže mimo padawana, na mě již netrpělivě čeká vyšetřování v utajení s nepříliš veselými vyhlídkami. Sarlacova jáma je na efekt vymyšlený, leč v mé situaci výstižný název. Nápadné vyptávání v klubu znamená strčit hlavu přímo do Sarlacova chřtánu, jež nedávno jednu oběť pohltil. Byt na místě pašeráků koření, dával bych si na pokusy o infiltraci nějakou dobu větší pozor. Nelze předpokládat, že by příjezd bezpečnostních složek unikl pozornosti. V nižších patrech Coruscantu má i plastid bystré uši. Rychlá jednoduchá řešení bývají občas kontra produktivní. O spojení s coruscantskou bezpečností bych uvažoval až pro stavy akutní nouze. I když čas neúprosně běží, podcenit přípravu zastírající příslušnost k Řádu Jediů se nevyplatí. Práce v utajení je vždycky trochu ošemetná, protože nezbývá, než své karty vynášet na první dobrou. Nastíněné okolnosti pak vyžadují dvojnásobnou opatrnost, nebo mimořádně přidrzlý přístup, jaký se bezpečnostním složkám nedá pokaždé připisovat.

Dotazy na Radu poněkud zkrátím. Popis mistra Tiina je dostačující k pochopení časové osy událostí, od pověření pátráním až po nepříjemný zádrhel. Co se semlelo v klubu lze velmi zhruba uhádnout. Podrobnější náznaky průběhu v ternu Rada nemá k dispozici, jinak by se s nimi netajila. Nápověda publika se skrývá na jediném místě, tj. na dně Sarlaccovy jámy.
„Objevily se nějaké větší výtržnosti způsobené kořením? Nebo v pozadí poslání mistryně Berrny stojí něco jiného?“ zacílím na ty informace, o nichž by Rada měla být přehled. Ukázat na onu pašeráckou buňku prstem samozřejmě nepůjde, ale bylo by dobré vědět alespoň kde a kdy se jejich zájem budící činnost projevila. Bez ohledu na odpověď mistrů budu muset všechno ostatní vzít na sebe, zařídit během urychlené přípravy.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
Phate
Mistr Moderátor
Mistr Moderátor
Příspěvky: 970
Registrován: 28.12.2012 20:08:27
Bydliště: Coruscant
Korea North

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Phate »

Chrám Jediů, síň Rady:

Byť rada takovou otázku očekávala, chvíli po sobě mistři koukali v němé rozpravě. Po několika úderech srdce, kdy bylo v místnosti tíživé ticho, bylo jasné, že případ bude zamotanější než se zdálo.
"Věc se má takhle, Kehliane," promluvil nakonec mistr Windu. "Tento typ koření se velice, velice návykový. Stačí opravdu málo a člověk propadne chtíči po další dávce." dával veliký důraz na každé slovo.

"Před pár dny jsme zjistili, že droga se objevila na senátní půdě a začala se velice rychle šířit. Dokonce i mezi senátory." mistr Tiin pokračoval s vysvětlením a tobě bylo jasné, že nejde pouze o nalezení tvého nového učedníka, ale o záležitost nanejvýš citlivou. Pokud by se tohle dostalo na HoloNet, už takhle napjatá situace v galaxii by rychle vyeskalovala.

"Bude nejlepší, když vyrazíš co nejdřív. V tvém terminálu bude krátká zpráva, kterou jsme obdrželi od kapitána Derevela, který bude i tvým prvním kontaktem v sektoru 35. Má na starosti vyšetřování několika úmrtí, které má tato droga na svědomí. Ať Tě provází Síla, rytíři." mistr Windu tě prakticky propustil. Na řadu přišly úklony a přání štěstí.
Vydal jsi se do svého pokoje zabalit si výbavu, která by se ti mohla hodit v nižších úrovních sektoru 35, kde se nyní budeš muset pohybovat.
“There’s no blade as keen as surprise.”


Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 656
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: Kehlian Agmeter - Pod svícnem je největší tma

Příspěvek od Merthor »

Coruscant, Chrám Jediů:

U případu pozoruji hned dva negativní projevy. Nadměrné rozšíření jakékoliv druhu koření, tím spíš koření vysoce návykového, je průšvih neboť znatelně zvyšuje veřejné ohrožení. Proniknutí návykových látek na senátní půdu je pak průšvihem dvojnásob hlubokým a citlivým. Senátoři občas předkládají své návrhy v málo příčetném stavu, jenže u nich by se mělo jednat spíše o opojení vlastní mocí. Nutnost jednat diskrétně chápu. Naštěstí toho nevím zase tolik. To málo co vím, nehodlám rozšiřovat. Ustát se ctí budu muset akorát výměnu informací se samotnými pašeráky.

Odkázání na kapitána Derevela neodmítám. V minulosti už jsem s pár detektivy coruscantské bezpečnosti spolupracoval. I když má každý svoji zodpovědnost, sem tam je potřeba někdo, s kým si můžete krýt záda. Zvlášť pokud u sebe nebudu mít světelný meč. Světelný meč je při těchto misích dilematickým vybavením. Bez světelného meče jsem zranitelnější. Od primární zbraně Jediů se jen nerad odlučuji. Naneštěstí je světelný meč rekvizitou, co prozradí svého majitele při první příležitosti.

„Ať vás provází Síla,“ uzavírám rozmluvu s Radou nápodobným přáním štěstí, byť jsou jediští mistři právě těmi, koho by měla Síla provázet na prvním místě. Po patřičné úkloně opouštím síň Rady. Nezamířím ovšem rovnou do svého pokoje. Navštívím sklady vybavení a chrámové léčitele. Ve skladu bych si chtěl vypůjčit náhradní komlink, jenž by bylo možné napíchnout malou sledovací soundou, spolu se záložní zbraní. Bezpečnostními složkami zabavený základní model blasterové pistole. Léčitelů se potřebuji zeptat na protijedy, resp. látky zmírňující riziko závislosti. Formální, dokonale opatrné chování je hned druhým poznávacím znakem bezpečnostních složek.

Ve svém pokoji se pokusím o změnu vzhledu. Svléknu obyčejné jediské roucho. Místo něj obléknu civilní mírně obnošené oblečení. Tmavé tričko, tmavé kalhoty s velkými kapsami a tenkým opaskem, bundu z tenké hnědé kůže plus tmavé brýle. Vlasy co nejvíc rozcuchám. Později na ně i na holou kůži budu muset přidat trochu prachu. Sebou si vezmu jen to nejnutnější. Náhradní komlink, nůž, malou kapesní svítilnu. Světelný meč skutečně odložím. Před odchodem zkontroluji svůj terminál kvůli zprávě kapitána Derevela. Dokážu-li je rychle najít, zkontroluji si jeho číslo i číslo příslušného oddelení coruscantské bezpečnosti. Víc nemám v chrámu co pohledávat, jsem připravený vyrazit do terénu.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Odpovědět

Zpět na „Mise SR“