Seznam vydaných knih

Knihy, které již vyšly v češtině

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Uživatelský avatar
Jordi Linx
Administrator
Administrator
Příspěvky: 6469
Registrován: 14.11.2007 09:50:20
Bydliště: Fyodos
Discord: Yoshi#2991
Kontaktovat uživatele:
Bohemia

Seznam vydaných knih

Příspěvek od Jordi Linx »

Období Staré Republiky:
Dawn of the Jedi: Into the Void, Tim Lebbon
(Úsvit Jediů: Do prázdnoty)
Lost Tribe of the Sith Series, John Jackson Miller (pouze e-booky)
(Série Ztracený Sithský Kmen)
- Precipice(Propast), Skyborn(Nebeský), Paragon(Vzor), Savior(Spasitel), Purgatory(Očistec), Sentinel(Stráž), Pantheon, Secrets(Tajemství), Pandemonium
Lost Tibe of the Sith: The Collected Stories, John Jackson Miller (kniha obsahující všechny e-booky)
(Sbírka povídka o Ztraceném Sithském Kmeni)
The Old Republic: Revan, Drew Karpyshyn
(Stará Republika: Revan)
Red Harvest, Joe Schreiber
(Rudá Sklizeň)
The Old Republic: Deceived, Paul S. Kemp
(Stará Republika: Oklamáni)
The Old Republic: Fatal Alliance, Sean Williams
(Stará Republika: Smrtící Aliance)
The Old Republic: Annihilation, Drew Karpyshyn
(Stará Republika, Vyhlazení)
Knight Errant, John Jackson Miller
(Zbloudilý Rytíř)
Dart Bane: Path of Destruction, Drew Karpyshyn
(Cesta zkázy)
Dart Bane:Rule of Two, Drew Karpyshyn
(Pravidlo dvou)
Darth Bane: Dynasty of Evil, Drew Karpyshyn
(Dynastie zla)
Legacy of the Jedi, Jude Watson
(Dědictví Jedi)
Darth Plagueis, James Luceno
(Darth Plagueis)
Secrets of the Jedi, Jude Watson
(Tajemství Jedi)
Darth Maul:Saboteur, James Luceno
(Darth Maul:Sabotér)
Cloak of Deception, James Luceno
(Háv Klamu - vydáno v čestině)
Darth Maul: Shadow Hunter, Michael Reaves
(Darth Maul: Stínový lovec)
Maul: Lockdown, Joe Schreiber
(Maul: Uvěznění)
Star Wars Episode I - Phantom Menace, Terry Brooks
(Skrytá Hrozba - vydáno v češtině)
Rogue Planet, Greg Bear
(Zbloudilá Planeta)
Outbound Flight, Timothy Zahn
(Mezigalaktická Výprava - vydáno v češtině)
The Approaching Storm, Alan Dean Foster
(Blížící se Bouře)

Období klonových válek:
Star Wars Episode II - Attack of The Clones, R.A. Salvatore
(Klony Útočí)
Republic Commando: Hard Contact, Karen Traviss
(Republikové Komand: Přímý kontakt)
The Clone Wars Series, Karen Traviss a Karen Miller
(série Klonové Války)
- Star Wars: The Clone Wars(Klonové Války), The Clone Wars: Wild Space(Klonové Války: Divoký Vesmír), The Clone Wars: No Prisoners(Klonové Války: Žádní Vězňové),Clone Wars Gambit: Stealth(Gambit Klonových Válek: Utajení), Clone Wars Gambit: Siege(Gambit Klonových Válek: Obléhání)
- jedná se o seriál pěti knih na nichž se podílí dvě zmíněné autorky
Shatterpoint, Matthew Stover
(Štěpný Bod - vydáno v češtině)
The Cestus Deception(+ bonus příběh The Hive), Steven Barnes
(Cestuský Klam)
Republic Commando: Triple Zero, Karen Traviss
(Republikové Komando: Trojitá Nula)
Republic Commando: True Colors, Karen Traviss
(Republikové Komando: V Pravých Barvách)
MedStar I: Battle Surgeons, Steve Perry a Michael Reaves
(MedStar I: Bojoví Chirurgové)
MedStar II: Jedi Healer, Steve Perry a Michael Reaves
(MedStar I: Jedi Léčitel)
Jedi Trial, David Sherman a Dan Cragg
(Zkouška Jediho)
Yoda: Dark Rendezvous, Sean Stewart
(Yoda: Temné Setkání - vydáno v češtině)
Labyrinth of Evil, James Luceno
(Labyrint Zla - vydáno v češtině)
Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, Matthew Stover
(Pomsta Sithů)
Republic Commando: Order 66, Karen Traviss
(Republikové Komando: Rozkaz 66)

Období Impéria:
Kenobi, John Jackson Miller
(Kenobi)
Dark Lord: The Rise of Darth Vader, James Luceno
(Temný lord: Zrod Darth Vadera - vydáno v češtině)
Coruscant Nights trilogy, Michael Reaves
(Coruscantské Noci)
- Jedi Twilight(Soumrak Jedi), Street of Shadows(Ulice Stínu), Patterns of Force(Vzory Síly)
The Last Jedi, Michael Reaves a Maya Kaathryn Bohnhoff
(Poslední Jedi)
Imperial Commando: 501st, Karen Traviss
(Imperiální Komando, 501ní)
Han Solo Trilogy, A. C. Crispin
(Trilogie Hana Sola - vydáno v češtině)
- The Paradise Snare(Léčka v Ráji), The Hutt Gambit(Huttský Gambit), Rebel Dawn(Úsvit Rebelů)
The Adventures of Lando Calrissian, L. Neil Smith
(Dobrodružství Lando Calrissiana)
- Lando Calrissian and the Mindharp of Sharu(Lando Calrissian a Mindharp Sharu), Lando Calrissian and the Flamewind of Oseon(Lando Calrissian a Plamenný vítr Oseonu), Lando Calrissian and the Starcave of ThonBoka(Lando Calrissian a hvědzná jeskyně ThonBoka)
The Force Unleashed, Sean Williams
(Rozpoutaná Síla)
The Force Unleashed II, Sean Williams
(Rozpoutaná Síla II)
The Adventures of Han Solo, Brain Daley
(Dobrodružství Hana Sola)
- Han Solo at Stars' End(Han Solo na Konci Hvězd), Han Solo's Revenge(Pomsta Hana Sola), Han Solo and the Lost Legacy(Han Solo a Ztracený Odkaz)
Shadow Games, Michael Reaves a Maya Kaathryn Bohnhoff
(Stínové hry)
Death Troopers, Joe Schreiber
(Pěšáci Smrti)

Období Rebélie
Death Star, Michal Reaves a Steve Perry
(Hvězda Smrti)
Star Wars Episode IV: A New Hope, George Lucas a Alan Dean Foster
(Hvězdné války, z Dobrodružství Luka Skywalkera - vydáno v češtině)
Scoundrels, Timothy Zahn
(Mizerové)
Rebel Force, Alex Wheeler
(Rebelská Síla)
- Target(Cíl), Hostage(Rukojmí), Renegade(Odpadlík), Firefight(Střetnutí), Trapped(V pasti), Uprising(Povstání)
Allegiance, Timothy Zahn
(Oddanost)
Choices of One, Timothy Zahn
(Volba jedné)
Star Wars Galaxies: The Ruins of Dantooine, Voronica Whitney-Robinson
(Star Wars Galaxies - Ruiny Dantooine)
Splinter of the Mind's Eye, Alan Dean Foster
(Střepina oka mysli)
Empire and Rebellion: Razor's Edge, Martha Wells
(Impérium a Rebélie: Ostří břitvy)
Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back, Donald F. Glut
(Impérium vrací úder - vydáno v češtině)
Shadows of the Empire, Steve Perry
(Stíny Impéria - vydáno česky)
Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, James Kahn
(Návrat Jediho - vydáno česky)
The Bounty Hunter Wars, K. W. Jeter
- The Mandalorian Armor (Mandaloriánská Zbroj),Slave Ship(Otrokářská Loď),Hard Merchandise(Těžké Zboží)
The Truce at Bakura, Kathy Tyers
(Příměří na Bakuře)

Období Nové Republiky:
Luke Skywalker and the Shadows of Mindor, Matthew Stover
(Luke Skywalker a Stíny Mindoru)
X-wing Series, Michael Stackpole a Aaron Allston
(Série X-Wing)
- X-wing: Rogue Squadron(Squadrona Rogue),X-wing: Wedge's Gamble(Wedgův Risk),X-wing: The Krytos Trap(Krytosská past),X-wing: The Bacta War(Bactová Válka),X-wing: Wraith Squadron(Squadrona Wraith), X-wing: Iron Fist(Železná Pěst), X-wing: Solo Command(Solovo Vedení),X-wing: Isard's Revenge(Isardina Pomsta),Starfighters of Adumar(Stíhače Adumaru), Mercy Kill(Rána z milosti)
The Courtship of Princess Leia, Dave Wolverton
(Námluvy princezny Leiy - vydáno v češtině)
Tatooine Ghost , Troy Denning
(Duch Tatooine)
- součástí i A Forest Apart(Oddělený Les)
Thrawn Trilogy, Timothy Zahn
(Thrawnova Trilogie - vydáno v češtině)
- Heir to the Empire(Dědic Impéria),Dark Force Rising (Temná Síla na Vzestupu),The Last Command(Poslední Povel/Poslední Rozkaz)
Jedi Academy Trilogy, Kevin J. Anderson
(Trilogie Akademie Jedi - vydáno v češtině)
- Jedi Search(Hledání Jedi),Dark Apprentice (Temný učedník),Champions of the Force(Nositelé síly)
I, Jedi, Michael Stackpole
(Já, Jedi)
Children of the Jedi, Barbara Hambly
(Děti Jediů)
Darksaber, Kevin J. Anderson
(Darksaber)
Planet of Twilight, Barbara Hambly
(Planeta Soumraku)
The Crystal Star, Vonda N. McIntyre
(Krystalová Hvězda)
Black Fleet Crisis Trilogy, Michael P. Kube-McDowell
(Trilogie Krize Černé Flotily)
- Before the Storm(Před Bouří), Shield of Lies(Šťít Lží), Tyrant's Test(Tyranův Test)
The New Rebellion, Kristine Kathryn Rusch
(Nová Rebelie)
Corellian Trilogy, Roger MacBride Allen
(Corelliánská Trilogie)
- Ambush at Corellia(Přepad na Corellii), Assault at Selonia(Útok na Selonii), Showdown at Centerpoint(Zůčtování na Centerpointu)
Hand of Thrawn Duology, Timothy Zahn
(Duologie Ruky Thrawnovy - vydáno v češtině)
- Specter of the Past(Přízrak minulosti), Vision of the Future(Vize Budoucnosti)
Scourge, Jeff Grubb
(Trest)
Fool's Bargain, Timothy Zahn
(Hlupákovo Smlouvání)
Survivor's Quest, Timothy Zahn
(Pouť pozůstalého - vydáno v češtině)

Období Nového Řádu Jedi:
Boba Fett: A Practical Man, Karen Traviss
(Boba Fett: Praktický Muž)
Vector Prime, R.A. Salvatore
(Prvotní Vektor - vydáno v češtině)
Dark Tide Duology, Michael Stackpole
(Duologie Temného Přílivu - vydáno v češtině)
- Dark Tide I: Onslaught (Útok), Dark Tide II: Ruin(Pád)
Agents of Chaos Duology, James Luceno
(Duologie Agenti Chaosu - vydáno v češtině)
- Agents of Chaos I: Hero's Trial(Hrdinova zkouška), Agents of Chaos II: Jedi Eclipse(Zatmění Síly)
Balance Point, Kathy Tyers
(Bod Rovnováhy)
Edge of Victory Duology, Gregory Keyes
(Duologie Na Okraji Vítězství)
- Edge of Victory I: Conquest (Podrobení), Edge of Victory II: Rebirth(Znovuzrození)
Star by Star, Troy Denning
(Hvězdu po Hvězdě)
Dark Journey, Elaine Cunningham
(Temná Výprava)
Enemy Lines Duology, Aaron Allston
(Doulogie Nepřátelské Linie)
- Enemy Lines I: Rebel Dream(Rebelský Sen), Enemy Lines II: Rebel Stand(Vzdro Rebelů)
Traitor, Matthew Stover
(Zrádce)
Destiny's Way, Walter Jon Williams
(Cesta Osudu)
Ylesia, Walter Jon Williams
(Ylesia)
Force Heretic Trilogy, Sean Williams a Shane Dix
(Trilogie Kacíři Síly)
- Force Heretic I: Remnant(Pozůstatky), Force Heretic II: Refugee(Uprchlík), Force Heretic III: Reunion(Znovushledání)
The Final Prophecy, Gregory Keyes
(Konečné Proroctví)
The Unifying Force, James Luceno
(Jednotící Síla)
Dark Nest Trilogy, Troy Denning
(Trilogie Temného Hnízda)
- The Joiner King(Král Sjednocených), The Unseen Queen(Nespatřená Královna), The Swarm War(Válka Rojů)

Období Odkazu:
The Legacy of the Force Series, Aaron Allston, Karen Traviss a Troy Denning
(Série Odkaz Síly)
- Betrayal(Zrada), Bloodlines(Pokrevnost), Tempest(Bouře), Exile(Exil), Sacrifice(Oběť), Inferno(Peklo), Fury(Zběsilost), Revelation(Odhalení), Invincible(Neviditelný)
Crosscurrent, Paul S. Kemp
(Boční proud)
Riptide, Paul S. Kemp
(Zpětný proud)
Millennium Falcon, James Luceno
(Millenium Falcon)
Fate of the Jedi Trilogy, Aaron Allston, Christie Golden, Troy Denning
(Trilogie Osud Jedi)
- Outcast(Vyvrhel), Omen(Věštba), Abyss(Propast), Backslash(Zpětná rána), Allies(Spojenci), Vortex(Vír), Conviction(Rozsudek), Ascension(Vzestup), Apocalypse(Apokalypsa)
Crucible, Troy Denning
(Crucible)


Ostatní:
Tales from Jabba's Palace, více autorů
(Povídky z Jabbova Paláce)
Tales from the Empire , více autorů
(Imperiální Příběhy)
Tales from the Mos Eisley Cantina, více autorů
(Příběhy z Kantýny Mos Eisley)
Tales from the New Republic , více autorů
(Příběhy z Nové Republiky)
Tales of the Bounty Hunters, více autorů
(Příběhy Námezdních Lovců)
Jedi Apprentice series, více autorů
(Série Učedníci Jedi)
Episode I Adventures, více autorů
(Dobrodružství v době Epizody I)
Jedi Quest, více autorů
(Jediské Výpravy)
Star Wars Adventures, více autorů
(Dobrodružství Star Wars)
Boba Fett series, více autorů
(Série Boby Fetta)
The Last of the Jedi series, více autorů
(série Poslední z Jediů)
Star Wars Missions series, více autorů
(Mise Star Wars)
Galaxy of Fear series, více autorů
(Galaxie ve Strachu)
Jedi Prince series, více autorů
(Princ Jedi)
Junior Jedi Knights series, více autorů
(Yougnlingové)
Young Jedi Knights series, více autorů
(Padawani)
Setkání v Mlze, více autorů
(pouze české vydání)

Obnoveno 20.7.2014
Největší odměnou pro Jediho je radost a štěstí v myšlenkách a výrazech těch, které zachránil nebo kterým pomohl.

Obrázek

Odpovědět

Zpět na „Recenze knih“