1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Tady je místo pro uzavřené mise

Moderátor: Moderátoři

Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Edge Resistance byla zase jednou pohromadě.
Vyjma zraněného sullustana Ramese a droida Horáce byli všichni přítomni dnešní důležité večerní poradě.
Její důležitost ještě umocňovalo, žes byl formálně přijat za nového člena frakce a mohls tedy naplnit svůj osud v boji proti Impériu.

Velitel skupiny Agos Latta povstal, všechny své poznámky nechal před sebou na stole, nepotřeboval je. Vše měl ve své hlavě.
Všichni utichli. Jeho dcera Mona Latta, Kolamon Ba'ah, Rizi Hicks, Bragg Leausonnage, Aldon Bezzq, Smanth a ty jste mohli vidět ve velitelových očích jisté napětí, když začal mluvit.

"Než začneme, rád bych mezi námi přivítal novou tvář. Gowit Dentris je, jak jsem slyšel, schopný pilot a muž činu."
Při těch slovech na tebe významně pohlédl.
"Jistě jste jej už všichni stačili během dneška poznat a já jej tedy mezi námi vítám. Gowite, tady nebudeš mít nikdy na růžích ustláno. My všichni jsme v hledáčku imperiálních katů a musíme se podle toho řídit. Sám jsi si vybral, teď už není cesty zpět. My ale držíme při sobě a osud jednoho je zároveň osudem nás všech!"
Takhle slova byla jistě povzbudivá, alespoň teď tak zněla.

"Nyní ale k věci! Nedávno se nám podařilo ukořistit dvě nové stíhačky imperiálního letectva. Nebylo to lehké, ale podařilo se..." promlouval Latta a při posledních slovech se trochu zarazil.
"Nicméně ty dva stroje můžou dobře posloužit naší věci. S dvojicí výborných pilotů dokážeme proniknout do jádra Impéria a zasadit jim tvrdou lekci," řekl dále a bylo vidět, že nyní čeká, kdo se ozve a přihlásí se. Nebyl to jeho záměr, ale doufal, že nebude muset přistoupit k poněkud nedůstojnému výběru.
Ostatně se svým zástupcem Smanthem už toto téma probírali a vědělo se o možných kandidátech...
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Seděl jsem ve velitelském stanu vedle Smantha. Na tuhle poradu jsem byl docela zvědavý. Čekal jsem na ní vlastně dost velkou část z té doby, jenž jsem strávil přímo zde v táboře. Byla to právě tato porada, jenž měla rozhodnout o mém budoucím osudu a to jednak protože na ní mělo dojít na plánovaný rozhovor s velitelem Lattou, zadruhé proto, že okolnosti nabízeli mi nabízeli šanci, která byla v podstatě finálním krokem k naplnění toho, co jsem si vždycky přál a která se nemusela v životě opakovat.
S napětím jsem čekal až bude porada zahájena a také na to co všechno na ní zazní. Velitel zahájil svou řeč celkem lichotivou poznámkou hovoříce o mě, pravdu měl ale jen částečně, protože i kdybych dobrý pilot byl neměl jsem až dosud mnoho příležitostí jak to ukázat. To co řekl poté mělo zvláštní příchuť, neboť se v jeho slovech mísila tvrdá realita s poněkud uklidňujícími podtóny. Měnit svůj názor jsem ale nehodlal. Jak řekl Agos Latta, rozhodl jsem se sám, i když to bylo nejprve bylo za okolností, které k tomuto rozhodnutí napomohli. Výsledek se ale nedal popřít. Bylo to doopravdy moje rozhodnutí a kdybych nad ním váhal, zpochybnil bych tím ledacos z toho, co jsem si vždycky myslel, vždycky přál a obdivoval. Ne nyní už jsem nemohl obrátit a couvnout. Musel bych se sám za sebe hanbit Bylo to spíš poučení, takže jsem na ně nijak nereagoval a i když bych snad mohl, stejně jsem k tomu neměl co dodat. Seděl jsem a mlčel.
Po krátkém úvodu přišla řeč na to hlavní, na plán na kterým v základních bodech upozornil už Smanth, tedy hlavně na to, že se bude týkat obou stíhaček. Nyní jsem se zatím nedozvěděl nic nového. Pak se velitel odmlčel a zavládla opět chvilka ticha. Zdvořilé zaváhání se projevilo krátkým posečkáním, zda se projeví někdo jiný. Přál jsem si být vybrán, ale zároveň jsem se o to chtěl pokusit přiměřeným způsobem, tedy ne za každou cenu a na úkor ostatních. Něco takového jsem si jako nováček ve skupině nemohl dovolit. Po chvilce, která mi připadla tak akorát dlouhá jsem se konečně ozval.
"Já bych chtěl letět." řekl jsem klidně a doufal jsem, že jsem si velitelovo chování a důvod, proč se odmlčel správně vysvětlil. Počítal jsem také s tím, že bych svou účast nabídl i tehdy, kdyby se přihlásil ještě někdo jiný.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Byls nejrychlejší, to ti rozhodně nešlo upřít. A možná právě proto ostatní trochu strnuli, nečekali od tebe tuto reakci. Byls tu nový, nevyzkoušený.

Smanth reagoval téměř vzápětí: "Za Gowita ručím, veliteli! Na Kuatu jsem měl možnost vidět jej v akci, naše tvrdé přistání zde už bylo zčásti připravované. Myslím, že já a Gowit bychom měli letět..."
Dal jasně najevo, že i on chce jít do akce.

Latta s tím evidentně moc nesouhlasil, což dal najevo prudkým zvednutím ze sedadla.
"Myslím, že o tomhle jsme už mluvili. Jsi můj zástupce a tvůj úkol je o dost důležitější. Tvoje pozice v rámci celé skupiny je mnohem závažnější, než si myslíš!" spustil na nebohého Smantha lavinu důvodů, proč by se neměl zúčastnit akce v přední linii.

Tvůj přítel se nenechal umlčet a rázně trval na svém: "Nemůžete mě zastavit, už jednou jsem musel zůstat v pozadí a odnesli to dva naši muži. Podnikl jsem cestu na Kuat, abych našel schopného pilota a našel jsem tam mnohem víc než to. Dobrého kamaráda a člověka, který má srdce na pravém místě. Tak mě nenuťte poslat jej samotného do týlu nepřítele..."

Jeho slova na velitele asi trochu zapůsobila, protože se obrátil na tebe.
"Gowite, díky za projevený zájem. Věřím, že tvé odhodlání plně odpovídá tvým schopnostem pilota. Ale řekni mi, měl by s tebou letět Smanth? Já ho tady potřebuji, ale pokud...?" nedořekl.
Najednou jsi mohl cítit vícero očí, protože jsi byl v posledních okamžicích středem pozornosti. A nikdo další se do hovoru zatím nepřipojil.
Zachytil jsi i upřený Monin pohled.
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Ve chvíli, kdy jsem promluvil a odhalil skutečnost, že bych se rád účastnil mise zavládla na chvíli ve stanu zvláštní atmosféra, když se ke mě obrátily oči všech přítomných. Cítil jsem jejich pohledy na sobě a nebýt toho, že Smnath přišel velmi rychle s pokračováním rozhovoru, nejsem si zcela jistý, že bych že bych na své sebejistotě kapku neklesl. Díky Smanthovi, který se za mě dle slibu přimluvil, se to povedlo a tak jsem zachoval více méně neutrální výraz a nepřestával se dívat na velitele Lattu, kam se upíral můj zrak většinu času před tím.

Následný rozhovor, mezi velitelem a Smanthem sice obsahoval oproti tomu, co jsem se před tím dozvěděl některé nedořešené otázky, popřípadě i drobné nesrovnalosti, ale už mě zdaleka tak nevyvedl z míry, jako před tím, neboť jsem toho nyní věděl daleko víc. Smanthova zmínka o tom, že havárie byla z části připravená byla ve světle toho, že už mi Smanth objasnil, že cíl byl doletět právě sem naprosto logická. Jedině tak měl jistotu, že přistaneme právě zde, ačkoliv jsem se stále domníval, že mohl najít nějaký pádný důvod a nemusel zacházet tak daleko. Méně očividné to bylo s velitelovou reakcí. Mezi tím, co mi Smanth řekl v hangáru a co padlo zde byl velký rozdíl, ale i zde se dal vymyslet celkem obstojný důvod. Smanth zřejmě považoval věc za dořešenou a doufal, že případně velitele snadno přesvědčí. Ten ale očividně na celou věc měl jiný názor, jenže kolik možností než Smanth zbývá? Kolik jich velitel vlastně má? To, že jich moc není říkal i Smanth. Ale ať už je to jakkoliv, nebylo by dobré dostat se ve sporu, mezi jednotlivé křížící zájmy skupiny a jejích členů.
Právě na to jsem myslel, když jsem krátce zauvažoval, jak odpovědět veliteli, který se mě snad trochu překvapivě zeptal na můj názor a tím na mě opět strhl pozornost ostatních. Rozhodl jsem se pro opatrnější odpověď, o jejímž obsahu jsem byl docela přesvědčený. Byl to vlastně opět jakýsi manévr v řeči, i když v takových jsem nebyl zvlášť zběhlý

"Smantha znám nejlíp a už jsem si s ním vyzkoušel základ spolupráce, takže bych s ním letěl rád a asi bych nejlépe věděl, co od něj očekávat. Ovšem, pokud bude rozhodnuto, že by měl letět někdo jiný a přinese-li to skupině prospěch, nebudu se takovému rozhodnutí bránit" vysvětlil jsem vlastní stanovisko.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Velitele jsi svými slovy nikterak neuklidnil, ba nedal jsi mu ani rozhodující signál, že to či ono rozhodnutí bude správné.
Jediné, co byl ochoten brát v potaz, bylo vaše přátelství.

"Dobrá! Smanthe, poletíš s Gowitem! Ale chlapi, žádné hrdinství, budete se držet instrukcí a nic nepodniknete bez mého vědomí, je vám to jasné?" zněla nekompromisní podmínka vaší společné účasti na důležité misi.
Smanth se narovnal a dal jasně najevo, že bere vše na vědomí. "Už jsem vás někdy zklamal, pane?" řekl stručně.
Latta jen pokýval hlavou, ale v hlavě se mu rojilo hned několik odpovědí na Smanthovu otázku.

"Teď všichni poslouchejte, zde je můj plán. Máme k dospozici dvě imperiální stíhačky s kompletním vybavením a výstrojí pro piloty. Také by měly mít veškeré přístupové kódy, které se používají ke vstupu na palubu křižníků nebo k přistání na pozemních základnách. Podle mých zpráv už tyto stroje imperiální letectvo začíná hojně využívat po všech dobytých územích. Proto bychom neměli mít problém proletět na jednu z těch základen a zde způsobit pokud možno co nejvíce škod. Ideálně vyřadit celou základnu z provozu. Je to sice obyčejná partyzánština, ale na nějakou větší akci nejsme vybaveni ani v početnější sestavě. Prozatím nemám zprávy, že by kdokoliv oficiálně podnikal něco rozsáhlejšího proti Impériu jako celku. Snad se brzy dočkáme spojenců..." zasnil se velitel a přitom se zahleděl do neznáma.
Ale hned se zase vrátil na zem. Strohým pohledem zkontroloval, zda někdo nemá dotazy, či nechce vyslovit vlastní názor.

"Tohle je hrubý nástin akce, o detailech budou srozumněni Smanth a Gowit, ostatním zadám jejich přesné pozice a úkoly při plnění mise. Nějaké dotazy?" ptal se nyní Agos Latta.
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Celkové jsem byl spokojený, protože moje účast na akci se zdála být jistá, paradoxně se to potvrdilo daleko rychleji než v případě Smantha. jehož rozhovor s velitelem ještě v pár větách pokračoval a ač pro tu chvíli skončil, nezdálo se být zdaleka vše v pořádku. To co říkal velitel Latta o tom, že všichni táhnou za jeden provaz dostávalo drobnou trhlinu a to vlastně těsně po té co to řekl. Trochu jsem nevěděl co si o to mám myslet. Nejdříve Aldon a poté velitel se chtěli, pokud jsem to alespoň trochu pochopil, pokusit využít mě coby záštitu, aby obešli Smantha, v tomto případě jeho názor. Jenže kdybych měl pravdu, proč by to tak bylo? Já jsem naznačil, že se eventuálně podřídím, částečně jako jistou protiváhu žádosti letět se Smanthem, Smanth se podřídit nechal, chtěl vyhrát. Je to snad tím? Každopádně můj trik tak docela neuspěl, to jsem poznal s velitelova výrazu, to na oplátku příliš nepotěšilo mě. Ale na velitele jsem si mohl dovolit méně než na Smantha a tak to byl právě Smanth, jemuž opětovně hrozilo několik otázek, objasňujících situaci, pokud na ně bude čas.

S velitelovou podmínkou jsem podobně jako Smanth souhlasil. "Dle rozkazu," potvrdil jsem nahlas a formálně, zůstav v o něco málo volnější poloze než Smanth, ne však o mnoho. Otázek jsem neměl. Věděl jsem, že bude následovat ještě instruktáž a při té budu mít asi ještě prostor, položit nějakou otázku, ujasnit si detail. V prvním bodu svého předpokladu jsem prozměnu nepřestřelil.. Instruktáž skutečně začala, nejdříve pro všechny a opět se jednalo spíše o obecné informace. Byl jsem velice zvědavý, jakým způsobem plánuje velitel zaútočit, jestli tak chce učinit přímo, nebo...... snad, s jakého důvodu zmiňoval přístupové kódy. Ty lákají k nějakému efektivnímu využití. Plánuje snad velitel základnu nejdřív nahlodat zevnitř? To by mohla být dobrá psina. Ale je to vůbec proveditelné?
Odkýval jsem s ostatními veliteli to co nám sdělil a čekal, že teď, když už všechno obecné zaznělo konečně dojde na konkrétní in konkrétní.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Nikdo se neměl k nějakému polemizování, všichni hned věděli, že velitel má dobrý plán, ať už je jakýkoliv. Proto taky nikdo nevznesl žádný dotaz, beztak všichni čekali na konkrétnější insktrukce.

Nyní se kolem Agose Latty seskupili jeho dcera Mona, Bragg, Aldon, Kolamon a Rizi. Vás dva se Smanthem zatím šéf skupiny posadil dozadu, kde jste měli možnost sdělit si čerstvé dojmy, zatímco bude udílet pokyny zbytku týmu.
"Už jsem myslel, že to nevyjde..." prohodil Smanth polohlasně, dívajíce se na poradu, která probíhala na chvíli bez vás.
Když se k tobě přítel otočil, mohl v tvých očích vidět nevyřčené otázky, proto hned dodal: "Víš, od doby, co tady jsme, je tohle první vážná akce. Pokud nepočítám ukořistění stíhaček a můj výlet na Kuat, tak jsme se odsud prakticky nehnuli. Žádná akce, prostě nic. Já jsem moc stál o to, abych mohl konečně dokázat, proč tu jsem. Mám jediný cíl - nakopat Impérium do prdele!"

Sice šeptal, ale poslední slova pronesl i tak plamenně a jako by se mu v tu chvíli zablýsklo v očích.
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Prozatím mi nějak nedocházelo, proč velitel Latta důsledně trvá na oddělené instruktáži. Nebo to všechno hodlá opakovat dvakrát? To nejdůležitější zřejmě zůstane tajné a ostatní opustí stan dřív, než začne druhá část porady. Jenže co velitel říká ostatním tak důležitého, že u toho já se Smanthem nemůžeme být? Copak není k provádění podobných akcí důležitá podrobná znalost bitevního plánu?
Neprotestoval jsem a odsedl se Smanthem kousek dál od probíhající porady, jak jen to prostor ve velitelském stanu dovoloval. To co se dělo mě ale zajímat nepřestalo. Špicoval jsem uši a občas jsme k ostatním také pohlédl, ač jsem se asi větší část té doby díval na Smantha, kterého jsem k rozhovoru a vysvětlení ani nemusel nutit, čímž mi usnadnil situaci, protože nevím, jak by se k tomu všemu Smanth ještě tvářil, kdybych z něj chtěl něco páčit. Chápal jsem ho. Možná za to mohlo to, že jsem se nepodílel ani na předehře toho, co se právě plánovalo a bylo to moje první zapojení do dění vůbec, ale navzdory slibu, který jsem dal veliteli se i mě začínal zmocňovat bojový zápal.
"Na tvém místě bych to udělal podobně" odhalil jsem Smanthovi co si o tom myslím.
"Ale když se budeme hádat mezi sebou může nám to akorát uškodit." Víc jsem neřekl. To že když půjdeme každý za sebe, nebo když nebudeme držet pohromadě o podobných akcích má jen malý smysl uvažovat bylo logické pokračování, které jsem spolknul. Nechtěl jsem si před Smanthem hrát na velitele už ne proto, že první část toho co jsem řekl jsem myslel zcela upřímně.
Bylo to snad vůbec poprvé, co jsem sám sebe zahrnul do souhrnného označení my, patřícího celé skupině Edge Resistance.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Po pár slovech jste znovu spíše seděli a mlčeli. Napětí se zvyšovalo, když velitel ukazoval ostatním nějaké plány. Bylo zřejmé, že každý bude mít nějakou úlohu, který bude nezbytná pro úspěch celé akce.
Asi za deset minut se všichni u stolu narovnali a začali se rozcházet, načež se Latta podíval směrem k vám.
"Tak pojďte, chlapci! Přišel váš čas!" řekl nekompromisně a ukončil tak vaše čekání.

Když jste se pohodlně usadili, velitel hned spustil.
"Víte něco o planetě Ord Mantell?" začal poněkud nečekanou otázkou.
Zareagoval Smant: "Ne, pane! Je nějak důležitá pro Impérium?"
Latta svraštil obočí: "Vypadá to, že Impériu si v hlavním městě buduje nějakou velkolepou stavbu, mimo to začalo kontrolovat zdejší kasína a hotely. Zdá se, že je to podobné semeniště zločinu a neřesti, jako Nar Shaddaa. Ale to je jen dobře pro naši věc. Máme imperiální stroje a nepochybuji o tom, že se nám podaří dostat se do Worlportu bez sebemenší pozornosti zdejších hlídek. Podle posledních holovizních zpráv zde Impérium staví momumentální palác, sloužící jejich důstojnických špičkám jako místo odpočinku a relaxace. A to bude náš cíl!"

Stačilo pár vět, aby jste pochopili, jak nebezpečná a náročná mise to bude.
"Pokud se dostanete na planetu, neměl by být problém ztratit se v ulicích města. Pak už se jen dostanete k rozestavěné budově a nepozorovaně umístíte nálože. Neříkám, že ta budova bude po dostavění nějak strategicky důležitá, ale její ztrátou těsně před dokončením přijde Impérium o hezkou částku kreditů a utrpí i materiální škody. Mimo to není vyloučeno, že již teď nedohlíží na stavbu nějaký vyšší důstojník, kterého by císař také nerad ztratil," doplnil ještě velitel svůj plán a nyní vám dal prostor k názorům a otázkám.
"Chci slyšet, co si o tom myslíte...?" zeptal se a očekával, že se jako první ozve Smanth. Ten však byl více zadumaný, než aby slyšel Lattovu výzvu.
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Vyskočil jsem z místa, kde jsem seděl a několika rychlými kroky přešel zpět k místu, kde až do teď seděli všichni kromě mě a Smantha. Byli jsme na řadě. Nikdo další ze skupiny už nezbýval. Posadil jsem se a pozorně, aby mi neutekla sebemenší podrobnost jsem naslouchal.

Planetu s názvem Ord Manteli jsem neznal, tedy vlastně až dosud ne. Nebyl to jediný název planety hojně poseté hernami v nichž kvetl hazard a zločin, který prošel mýma ušima, ale o žádném z těchhle světů jsem mnoho nevěděl a ani jsem se o ně dřív příliš nezajímal, neboť jsem svou budoucnost čekal někde úplně jinde. Tentokrát jsem však jedné takové pozornost věnovat musel a moje budoucnost mě tam přeci jen čekala. Alespoň ta blízká.
Objekt který jsme měli zničit byl taky proti očekávání něco zcela jiného, než základna ve smyslu čistě vojenského objektu, jako byli třeba ty letecké základny, získané z obou imperiálních stojů o kterých hovořil velitel prve. Cíli operace to však nijak nevadilo. Ba naopak. Podobné budovy se nevyrábí sériově jako stíhačky a pokud tam bude nějaký vyšší důstojník, pak by úspěch zřejmě opravdu stál zato. Ztráty většího počtu svých podřízených by si taky nějaký důstojník snad povšimnul v případě, že by nebyl přímo na místě. A riziko a nebezpečí? s tím jsme přeci kalkulovali od začátku. Bez nich by to ani nešlo. Plán jak nám ho velitel nastínil se nezdál být natolik chybný, že by to bilo do oči.

"To je odvážný plán pane" odpověděl jsem, když jsem viděl, že se Smanth k odpovědi nemá a nikterak neváhal s první otázkou, související s tím, co mě napadlo už dřív.
"Ale podaří se nám akci koordinovat, když nevíme, jaký úkol mají ostatní?"
Tím snad diskuse neskončila a její pokračování případně přijde nejen ode mě, ale taky od Smantha.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

"Souhlasím s Gowitem, pane! Bylo by lepší, kdybychom měli jistotu, že v tom nejsme sami!" přidal se k Tobě dosud mlčící Smanth. Nebyl si možná zcela jistý záměrem svého nadřízeného, očekával úkol mířící především na vojenské cíle.

"Chápu, že jste trochu nejistí, protože ostatní dostali oddělené instrukce. Ale je to hlavně proto, že žádný z našich lidí nepoletí přímo s vámi, na Ord Mantellu to bude jen na vás. Ostatní vás ale co možná nejlépe vybaví na cestu a předají vám své poznatky, abyste byli skutečně připraveni. A po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl, že vás přece jen doprovodí náš plechový přítel Horác. Bude vám k užitku. Pokud by mise selhala a cokoliv se vám stalo..." odmlčel se na několik vteřin Agos Latta. Hrobové ticho přerušil hned vzápětí: "... musíte především jako první zlikvidovat droida, aby podle něj nezjistili naši polohu. Vy pak urychleně prchnete z planety, minimalizujeme tak ztráty Edge Resistance v nejvyšší možné míře."

Smanth ani neměl chuť přemýšlet, co by znamenalo vaše zatčení imperiálními jednotkami. Ale byl si vědom, že za žádnou cenu nesmíte prozradit polohu vašeho tábora. To by byl pro celou skupinu konec.
"První zásada naší skupiny zní - pokud jsi dopaden, zachovej mlčení až do hrobu." obrátil se k Tobě s bezbarvým hlasem a svá slova doplnil kamennou tváří, namísto očekávaného úšklebku.
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Smanth se sice ptal na něco trochu jiného, takže jsem si nebyl zcela jistý, že mě správně pochopil, ale jeho dotaz byl stejně dobrý, Já jsem tím svým mířil spíše k možnosti, že by například probíhala nějaká podpůrná činnost, již by bylo potřeba časově sladit s provedením hlavního bodu, který jsme měli na starosti my. V takovém případě by nebylo dobré nevědět o existenci vydaných pokynů.. O upřesnění svého dotazu jsem se ale nepokoušel, neboť velitel to zřejmě pochopil a na podstatnou část mého dotazu odpověděl a víc zřejmě prozradit nechtěl. Jinak by to zřejmě udělal. Ale tam kde se obě otázky jakoby prolínali trefil Smanth do černého. Vědomí, že se na blízku nachází někdo jiný i když má svůj úkol je značnou výhodou, nemluvě o tom, jaká výhoda by byla mít někde poblíž připravený první bod ústupu. Jenomže odvrácená stránka spočívala v riziku, které by hrozilo při odhalení, stejně jako v případě droida Horáce. Přes zvýšené riziko jsem byl rád, že s námi poletí ještě alespoň on, i když platil předpoklad, že já a Smanth bychom si měli být schopní poskytnout dostatečnou psychickou oporu i jinou podporu dle toho co bude třeba.
Vidina selhání a problémů z něho plynoucích nebyla nikterak příjemná, za jiných okolností bych o tom raději ani nemluvil, ale detaily kolem destrukce droida i to další bylo nutné probrat.
"Chápu, že je to důležité," pokusil jsem se Smanthovi na jeho poučení odpovědět podobným způsobem, ale byl jsem si vědom, že stejný tón i výraz jako Smanth, zdánlivě lhostejný ze sebe nedostanu.

Ještě jedenkrát jsem se obrátil na velitele, když ještě před svou odpovědí Smanthovi pokýval hlavou, abych vyjádřil svůj souhlas a vděk související s účastí Horáce. Teď ve chvíli kdy už bylo jasné o čem je řeč, měl jsem ještě několik otázek několik závažných bodů, jež jsem nepovažoval za zrovna zbytečné. Pokračoval jsem klíčovým dvojtahem.
"Máte nějaké pokyny ohledně konkrétního způsobu proniknutí a komunikace? Předpokládám, že mezi námi bude komunikace zakázaná, ale co jinak? Nakolik smníme použít oficiální kanály?"
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

"Ano, komunikace bude trochu obtížnější. Ale pokud budete mít nějaké potíže, spojí se se mnou Horác," dodal velitel na tvou otázku. Čímž dal nepřímo najevo, že jakékoliv vysílání z místa akce by pro vás mohlo mít nepříjemné následky, proto raději bude droid kódovat odchozí zprávy.

Další tvoje otázka směřovala ke způsobu vniknutí do rozestaveného objektu. Tady se Latta trochu zarazil, protože zvažoval všechny možnosti. I když věděl, že Smanth je schopným a zkušeným mužem pro takové akce, ještě nikdy nestál proti někomu tak mocnému, jako bylo Impérium. Nevěděl, co přesně bude na tamní bezpečnostní systémy platit.
"Způsob provedení akce nechám na vás, velet bude přirozeně Smanth. Důležité je splnit úkol, to znamená aby z cíle příliš mnoho nezbylo!" řekl důrazně.
Smanth se ušklíbl a dodal s nádechem ironie: "Tak snad zbyde i něco z nás dvou, pane!"
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Uživatelský avatar
Merthor
Rytíř Jedi
Rytíř Jedi
Příspěvky: 658
Registrován: 28.3.2013 18:07:44
Bydliště: Jedno malé moravské město
Czech Republic

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od Merthor »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan.

Velitel Latta odpověděl, jedním rázem vlastně na všechny otázky, které mě ještě mohly napadnout. Pokud záleží provedení akce na nás a nejsou ohledně toho žádné podrobné pokyny, nemusel jsem se na ně ptát, neboť odpověď na další otázky by měly logicky stejnou odpověď. Na mysl mi sice ještě přišla otázka na umístění oné důležité stavby, ale nezeptal jsem se ani na to, předpokládaje, že v táboře zřejmě nenajdu víc informací než mezi daty uloženými ve stíhačkách. Pokud tomu je jinak, Smantha, nebo velitele to určitě taky napadne. Mohl jsem se poléhat i na to, že tak výraznou budovu uvidím z výšky a i kdyby nebyla pravda ani jedna z mých nadějí, stejně ji nějak najdeme. Něco takového přeci nejde přehlédnout. Dále tedy vše bude záležet hlavně na domluvě ze Smanthem a na Smanthovi samotném, protože zodpovědnost velení bude spočívat na něm. Nepochyboval jsme však, že Smanth se po tom, jak se hrnul do akce bude chtít blýsknout taky nějakým geniálním plánem, takže něco určitě vymyslí. Řekl jsem tedy již pouze,
"děkuji pane," čímž jsem naznačil konec svého vyptávání.

Smanthova poznámka vyvolala na mé tváři podmračený zákmit. Ne snad pro druh ironického humoru, Smanthovi a někdy i mě blízkého, nýbrž pro to, způsob, jakým narážela na tvrdou realitu a intenzivně mi ji připomínala. Vzhledem k nebezpečnosti úkolu se nezdálo, že Smanth jakkoliv přehání. Pokud uděláme jedinou chybu, opravdu budeme rádi, zbude li z nás alespoň něco. Dobře jsem věděl o co hrajeme, přesto jsem se neubránil lehce zvláštnímu pocitu.
Válku vedou národy, ale jsou to lidské bytosti, které musí platit.
A těm z nás kdo přežili, zůstala v pamětech hanba, bída a krveprolití.
- epilog Trojské Heleny -


Uživatelský avatar
East.Wood
Mistr Jedi
Mistr Jedi
Příspěvky: 1616
Registrován: 01.10.2009 15:13:20
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: 1. mise pro Gowita Dentrise (Merthor)

Příspěvek od East.Wood »

Mindor, tábor odbojové skupiny, velitelský stan

Nakonec Latta neopomněl dodat jednu podstatnou maličkost: "Smanthe, mám na vás jednu prosbu! Nezkoušejte žádné hrdinství. Dostaňte se tam, vykonejte svoje a vypadněte! Nechci si pak číst v holonetových zprávách váš nekrolog..."

Bylo na něm znát, že nechce přijít o dobré chlapy. Smanth si toho byl vědom toho, že šéf vám důvěřuje a precizně po vojensku mu zasalutoval, což jsi viděl poprvé, co jsi byl v táboře.
"Pane, uděláme, co je třeba!"
Potom se otočil a pokynul ti, že porada skončila. Ovšem nemohl ti bránit, abys nedodal ještě něco, co by tě mohlo tížit.
"V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem."

Clint Eastwood

Zamčeno

Zpět na „Dokončené mise“